bảng giá chung cư hh02 thanh hà

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A,B,C Thanh Hà Cienco 5 Ngày 25/5-5/6/2017

2017/02/26 8:50:03 Chiều

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A,B,C Thanh Hà Cienco 5 Ngày 25/5-5/6/2017.  Ký hợp đồng mua bán ngay

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A,B,C Thanh Hà Mường Thanh Ngày 10-15/2/2017

2017/02/10 3:11:44 Chiều

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A,B,C Thanh Hà Mường Thanh Ngày 10-15/2/2017 Bảng giá chung cư HH02 Thanh

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Mường Thanh Ngày 26/1-10/2/2017

2017/01/25 5:25:28 Chiều

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 25/1-10/2/2017.  Bảng giá chung cư HH02 Thanh

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 11-20/1/2017

2017/01/10 8:44:05 Chiều

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 12-25/12/2016.  Bảng giá chung cư B1.4 HH02

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 29/12/2016-10/1/2017

2016/12/29 9:30:09 Chiều

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 12-25/12/2016.  Bảng giá chung cư B1.4 HH02

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 12-25/12/2016

2016/12/13 10:09:37 Sáng

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 12-25/12/2016.  Bảng giá chung cư B1.4 HH02

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 7-20/12/2016

2016/12/07 10:19:48 Sáng

Bảng giá chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà Cienco 5 đã chính thức mở bán từ ngày 4/11/2016. Mường

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 10-15/11/2016

2016/11/10 8:32:21 Chiều

Bảng Gía Chung Cư B1.4 HH02-1A Thanh Hà Cienco 5 Ngày 10-15/11/2016. Bảng giá chung cư B1.4 HH02