mặt bằng penthouse b1.4 hh01 thanh hà

Mặt Bằng Penthouse Chung Cư B1.4 HH01A,B,C Thanh Hà Cienco 5 – Mường Thanh

2016/10/06 8:55:00 Chiều

Mặt Bằng Penthouse Chung Cư B1.4 HH01A,B,C Thanh Hà Cienco 5 – Mường Thanh chính thức. Tầng 16