penthouse hh01 thanh hà

Mặt Bằng Penthouse Chung Cư B1.4 HH01A,B,C Thanh Hà Cienco 5 – Mường Thanh

2016/10/06 8:55:00 Chiều

Mặt Bằng Penthouse Chung Cư B1.4 HH01A,B,C Thanh Hà Cienco 5 – Mường Thanh chính thức. Tầng 16

Bán Chung Cư B1.4 HH01 Thanh Hà, Ki Ốt HH01 Thanh Hà, Penthouse HH01 Thanh Hà

2016/09/10 8:49:32 Chiều

Mở Bán Chung Cư B1.4 HH01,HH02,HH03 Thanh Hà Vị Trí B1.4 tại bản đồ quy hoạch 1/500 khu